Složení až do sklepa

Složení uhlí pásovým dopravníkem až do sklepa

V případě, že si objednáte uhlí i se složením, přivezeme Vám uhlí až na určené místo a podle místních podmínek Vám složíme palivo až do sklepa. Vykládací zařízení – pásový dopravník je součástí nákladního automobilu.
Doprava uhlí z auta do sklepa je prováděna vykládacím zařízením – pásovým dopravníkem o délce 2,6 nebo 3,2 m a jde použít do maximální výšky spodní hrany vykládacího otvoru 1 m nad terénem. Rozměry sklepního okna nebo vykládacího otvoru jsou min. 50 cm na šířku a 30 cm na výšku. Dopravník má vlastní hydraulický pohon od nákladního auta. Automobil je také vybaven v zadním čele vykládacím oknem na výsyp uhlí přímo do sklepních násypek. Pásový dopravník nelze použít pro skládání briket z důvodu zajištění jakosti briket a bezpečnosti při uskladňování / nebezpečí samovznícení /. Brikety musí být při uskladňování odděleny od prachových částí.

 

Fotky