Ořech 1 - o1

Ledvické uhlí - Ořech 1 - o1

Osvědčení o kvalitě paliva - vyhláška č. 13/2009 Sb.
Obchodní označení ořech 1
Zrnitost paliva 20 - 40 mm
Průměrná výhřevnost paliva 17,6 MJ/kg
Průměrný obsah popela 9,8 %
Obsah síry v původním stavu 0,44 g/MJ
Maximální obsah nadsítného 10 %
Maximální obsah podsítného 13 %
Nadsítné - zrno větší než 40 mm
Podsítné - zrno menší než 20 mm (až do velikosti mouru)
        Bílinské ořech 1 
           
Objednat