Bílinské uhlí

Bílinské uhlí a jeho vlastnosti

Proč topit Bílinským uhlím?

  • je to jeden z nejlevnějších způsobů vytápění
  • je to perspektivní tuzemský zdroj
  • jsou ho dostatečné zásoby pro náš trh
  • nejste závislí na dovozu energií ze zahraničí
  • mimo topnou sezónu ho nakoupíte ještě levněji

Vlastnosti:

  •  nízký obsah síry (0,44 g/MJ)
  • výhřevnost (17,6 MJ/kg)
  • průměrný obsah popela (9,8 %)

Bílinské tříděné uhlí plní požadavky stanovené Vyhláškou MŽP č. 13/2009 Sb. na kvalitu pevných paliv dodávaných pro spalování v malých a středních energetických zdrojích. Je vhodné pro spalování v kotlích, které jsou zařazeny do emisní a účinnostní třídy 3, tedy nejvyšší dosažitelné úrovně dle platné legislativy Evropské unie, tj. ČSN EN 303-5.

Bílinské uhlí

Fotky

Bílinské uhlí